Dieta eliminacyjno-rotacyjna u dziecka ze spektrum autyzmu

Dieta eliminacyjno-rotacyjna u dziecka ze spektrum autyzmu

Co kryje się pod pojęciem „spektrum autyzmu”? W ostatnich latach toczy się wiele dyskusji, związanych ze stosowaniem odpowiedniej diety w przypadku spektrum autyzmu. Pojęciem spektrum autyzmu (ASD) określa się jednostki chorobowe, w których obserwuje się nieprawidłowości neurorozwojowe, Wyróżnia się: autyzm dziecięcy, atypowy, zespół Aspergera, a także nieswoiste całościowe zaburzenie rozwojowe. U pacjentów z tą jednostką chorobową występuje dużo charakterystycznych zachowań.…